Καλλιτεχνικά κινήματα και πώς επηρέασαν τη φωτογραφία

Summary (TL;DR): Στο άρθρο αυτό αναφερόμαστε σε ορισμένα από τα κινήματα της τέχνης στις αρχές του 20ου αιώνα και στο πώς αυτά επέδρασαν και επιδρούν στην τέχνη της φωτογραφίας. Μεγάλοι φωτογράφοι της εποχής βρίσκονται ανάμεσα στους καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν και ακολούθησαν τα ρεύματα αυτά. Μάλιστα, με το έργο τους δίνουν ερεθίσματα μέχρι και σήμερα στους νεότερους […]

Καλλιτεχνικά κινήματα και πώς επηρέασαν τη φωτογραφία Read More »