Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του lionsintheroom.com όπως φωτογραφίες, κείμενα, video & λογότυπα ανήκουν:
α) στην  Φωτογράφο και Κειμενογράφο Κωτούλα Παρασκευή -Ελένη (Βιβή).
β) στον Φωτογράφο και Κειμενογράφο Κουτρουμάνο Π. Αθανάσιο
γ) στον Φωτογράφο και Κειμενογράφο Κουτρουμάνο Παρασκευά (Πάρι),
εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Οποιαδήποτε μορφής χρήση ή εκμετάλλευση (εμπορική ή μη) του φωτογραφικού υλικού καθώς και των υπολοίπων μορφών, από τρίτους, πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφη άδεια των παραπάνω δημιουργών.

Τα δικαιώματα αυτά στην Ελλάδα ρυθμίζονται με το Νόμο 2121/93.

Scroll to Top